Yüz görümlüğüm

24 Mart 2012 Cumartesi

yedikçe - sabahattin kudret aksal

ölüleri yedikçe büyüyoruz biz yedikçe yedikçe yedikçe
mısır'ı, elâm'ı, kalde'yi
fenike'yi, yunan'ı, roma'yı yedikçe
eski bir gökyüzünü
çiğ mavisi denizlerini ilk basmaların
bir kuşu isa'dan önce
bir ağacı isa'dan sonra
büyüyoruz güçleniyoruz sonra yozlaşıyoruz
gene büyüyoruz güçleniyoruz gene daha başka şeyleri -yedikçe

homeros'u yedikçe
thales'i yedikçe
sokrates'i sonra
ovidius'u yedikçe 
ortaçağ ezgilerini o düşsül o soğuk o dar o kapalı
o donuk aydınlığında sokakların
ormanlarını hindistan'ın 
ormanların nemini
yanık duygusunu afrika'nın
yüzyıl savaşlarını
savaş aralarını, barışları
ayaklanmaları, karşı ayaklanmaları
bitmek bilmeyen göçleri yerleşmeleri dağılmaları toplanmaları
bir sökülüp bir kurulan sonra gene sökülen gene kurulan çadırları

gözyaşlarını sevincin
gözyaşlarını acının
düşünü bir genç adamın yalınayak
bir genç kadının yalınayak
tüm masalsı erkekleri masalsı kadınları tüm
kocaman duvarlarını tapınakların şatoların burçların
yedikçe sarmaşıkların ürediği az ışıklı
bir güzel yüzlü
bütün güzel yüzlerini betiklerin
bütün güzel seslerini yontuların
tekliği çokluğu
akları karaları mavileri turuncuları kırmızıları morları
haziranları temmuzları ağustosları, ağustos sonralarını
ekim sonralarını kasım sonralarını
güneşlerini, güneş kalıntılarını
don kişot'u, gargantua'yı, mona lisa'yı
sonra daha başka şeyleri daha başka şeyleri daha başka şeyleri

yedikçe bir kadının o çok güzel ağzını
ürünlerini, yeraltının bakır
ürünlerini, gökyüzünün bulut
bir türküyü
bir resmi
ilk basımevini bulanı
döndüğünü söyleyenin dünyanın
sonra yeniden doğuş çağını
yeniden doğuş sonrasını yedikçe
ilk gemiyi yüzdüreni, büyük sularda gemileri
uçakları havalandıranları, gökdelenleri
iş sözleşmelerini, iş bırakımlarını
yıkımları onarımları
çocuksul yüzlerini milyonların
mavisini picasso'nun
bugünü yedikçe
o çok eski o çok yeni dengeyi
o çok eski o çok yeni aydınlığı
o çok eski o çok yeni karşıtlığı
uyumları bütün

büyüyoruz, yarın bizi yiyeceklere